Bí kíp xác nhận năng lực khi tìm ứng viên

Cho người tham khảo biết vị trí bạn đang ứng tuyển và nhớ gửi lời cảm ơn họ.
1. Chỉ đề cập đến nguồn chứng nhận lúc nhà tuyển dụng yêu cầu.

2. Cân nhắc cẩn trọng về nguồn này sau khi thảo luận với nhà tuyển dụng.

3. Tìm kiếm lời xác nhận từ những người thật sự biết rõ bạn và công việc của bạn. Đừng quên xin phép trước khi đưa tên họ vào phần “Nguồn tham khảo”

4. Trực tiếp hỏi xem liệu họ có thể giúp bạn đưa ra lời xác nhận tích cực về vị trí bạn đang ứng tuyển hay không. Đưa ra một gợi ý nổi bật khác nhau cho từng người. Phải đảm bảo có thể tin 100% vào những gì họ sẽ nói và cách họ trình bày. Nếu họ do dự, hãy nhanh chóng tìm đối tượng khác.

5. Chuẩn bị cho người tham khảo về những gì họ sẽ được hỏi và nên nhấn mạnh khi nhận xét về bạn. Nhờ họ gọi lại cho bạn sau khi họ nhận cuộc gọi của nhà tuyển dụng.

6. Cung cấp thông tin liên lạc chính xác về người xác nhận và hỏi xem họ thích được liên lạc bằng hình thức nào hơn (email, điện thoại…)

7. Cho người tham khảo biết vị trí bạn đang ứng tuyển và nhớ gửi lời cảm ơn họ.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *