làm sao xây dựng quan hệ với cấp dưới

Bí quyết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp dưới

Quan trọng không kém hợp tác là chứng tỏ được khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên của mình. Quan tâm tới nhân viên Nếu bạn luôn làm việc trong phòng/góc làm việc riêng và không mấy khi đi tới chỗ nhân viên, chính bạn đang tạo ra những rào cản và khoảng cách