Dự báo những xu hướng hoạt động nhân sự

Hiện mới có ít hơn một phần ba doanh nghiệp có kế hoạch kế thừa toàn diện. Mà nếu có thì chỉ là ở vài vị trí chóp bu.
1. Các vấn đề nóng bỏng hiện nay là văn hóa, sự đa dạng, dấn thân và giữ chân nhân viên: Nếu làm việc mà không hạnh phúc thì sẽ làm việc kém đi và chi phí tuyển dụng tăng lên, khó tuyển người giỏi.
2. Phải thiết kế lại việc quản lý hiệu quả công việc: Doanh nghiệp đang phải điều chỉnh quy trình quản lý hiệu quả công việc quá phức tạp hiện nay, sao cho đơn giản và tập trung hơn vào sự phát triển con người.
3. Ngày càng nhiều doanh nghiệp giải quyết sự quá tải của nhân viên: Quá tải do tràn ngập thông tin, quá nhiều dự án, hội họp và nhận cuộc gọi, còn môi trường làm việc thì theo kiểu 24/7.
4. Việc doanh nghiệp học hỏi sẽ thay đổi và ngày càng quan trọng: Lao động có chuyên môn đặc biệt sẽ tác động ngoạn mục đến toàn bộ nền kinh tế.
5. Thiết kế lại việc thu hút tài năng, tuyển dụng, thương hiệu và dùng công nghệ mới: Tiếp xúc với ứng viên toàn cầu, để họ nhận ra doanh nghiệp qua thương hiệu, qua kinh nghiệm ứng viên và quy trình quản lý quan hệ với ứng viên.

6. Chiến lược với tài năng luôn di động và việc quản lý nghề nghiệp có thể tạo sự cạnh tranh mới ngày nay: Hiện mới có ít hơn một phần ba doanh nghiệp có kế hoạch kế thừa toàn diện. Mà nếu có thì chỉ là ở vài vị trí chóp bu.
7. Đầu tư vào phân tích tài năng và lập kế hoạch nhân lực: Việc phân tích con người sẽ tìm ra tiêu chí tuyển dụng tốt nhất, cách giữ chân nhân viên và tạo ra hiệu quả cao trong công việc.
8. Tạo lợi thế khi dùng các công nghệ mới về nhân sự: Xem xét lại các hệ thống đã có tuổi của mình và chuyển nhanh sang các hệ thống dựa vào công nghệ đám mây linh hoạt hơn.
9. Bộ phận nhân sự được thiết kế mới và có một tiêu điểm mới về phát triển chuyên môn: Từ hỗ trợ nhân lực thời 1960 – 1970 đến dịch vụ nhân sự cho cấp quản lý thời 1980 – 1990, đến tập trung vào tài năng ở 10 năm gần đây, nay nhân sự đang chuyển hướng thành tư vấn nội bộ cho doanh nghiệp.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *